MOĆNI MEGALITSKO-KIKLOPSKI ZIDOVI IZ RANE BRONCE KOD NEUMA - ILIRSKI MEGALITSKI KOMPLEKSI I HRAMOVI

ZABORAVLJENI MONUMENTALNI KIKLOPSKI ZIDOVI GRADINA KOD NEUMSKOG GRACA - DOKAZI ILIRSKE OBRADE I KLESANJA KAMENIH BLOKOVA JOŠ U RANOJ BRONCI; 


Poštovani ljubitelji Ilira evo kroz ovih nekoliko sličica, načinjenih prije više godina na području jednog (od stotina ovakvih samo s ovog područja..) lokaliteta s ilirskim megalitskim građevinama tj.gradinama, na području neumskog zaleđa, točnije sela zvučnog imena - Gradac, pokazujem i ustvari dokazujem da su naši Iliri, puno prije Grka ili Helena, puno prije Italo-rimljana i Etrušćana, pa čak i prije tzv.mitskih Pelazga, pa onda i prije Hetita, prije Nuraghi civilizacije, pa čak i prije čuvenih Minojaca s Krete i prije minojske kulture starih palača, itd - KLESALI, i OBRAĐIVALI velike kamene blokove i SLAGALI MOĆNE MEGALITSKE (KIKLOPSKE) ZIDINE. Da je ovo objektivna činjenica i uvid, pokazuje nam more ili bolje rečeno sila keramike upravo tipične i karakteristične za period najranije bronce tj. karakteristične za tzv. Posušku kulturu, koja je posijana doslovno u svakom škripu te uokolo ovih monumentalnih zidova te gradinskih areala. Dakle, ovo što gledate na ovim slikama, odnosi se na megalitske zidine i megalitske gradine Posuške kulture s područja neumskog zaleđa koji krije na stotine ovakvih identičnih, ovoliko starih i ovako monumentalnih graditeljskih ostataka od Ilira, pri čemu se često na dijelovima terena i svih tih izgubljenih i nikad taknutih gradinskih areala još uvijek mogu pronaći potpuno iznad zemlje očuvani ovakvi kiklopski zidovi u visinama i preko 3,4 pa i do 5 metara, što je samo po sebi nevjerojatno i prevrijedno. Pri tome je sve ovo, samo, naravno, jedan od stotina i stotina točno ovakvih materijalnih nepobitnih dokaza koje sam razotkrio diljem Hercegovine, a posebice na ovom najjužnijem i najmediteranskijem dijelu, ali ipak mrvicu iznad mora, koji nam pokazuju navedenu činjenicu koja ne predstavlja samo eto tek tako običnu povijesnu činjenicu, već bi trebala i morala predstavljati jednu ogromnu vrijednost, s kojom bi se trebala ponositi lokalna, ali i šira, zajednica, pogotovo s obzirom dakle o koliko staroj, koliko brojnoj i masivnoj, te napose kakvoj monumentalnoj kulturno-povijesnoj, graditeljskoj, baštini se ovdje radi. A da čudima nikad kraja, ovom prilikom moram spomenuti, da sam ovakve, gotovo slične, megalitske, kiklopske, građevine i zidine, također ovoliko ako ne i više stare, otkrio ne samo na području više i sjeverozapadne Hercegovine, već doslovno u planinskim vrletima obraslim gustim gotovo pravim prašumama bukve i drugih planinskih stabala. Ovaj ilirsko-megalitski izgubljeni el-dorado krije se na pojasu od kanjona Ugrovače pa prema sjeverozapadu preko pojasa Korita, Sobča i Konjovca, Rakitna, te sve preko Vučipolja i Tribistova zapadno do velikog i impresivnog ilirskog areala izgubljenih građevina - areala planine Zavelim, tj. područja u okviru zone Vir-Podzavelim-Vinica-Zagorje. I u svim ovim arealima, a posebice u ovom promediteranskom najjužnijem oko Neuma, razotkrio sam doslovno na stotinu primjeraka fine megalitske gradnje iz ranog brončanog doba gdje se kristalno jasno mogu zamijetiti finije obrađivani blokovi, koji su čak ponegdje i uklapani u poligonalnom stilu ili opusu slaganja zidova i kamenih blokova. Toliko je tih uvida s terena i tih totalno skrivenih ili bolje rečeno izgubljenih lokaliteta, koji nose puno veći značaj nego što im dosada pridaju obrazovne i kult.turističke institucije, te kadar ovih institucija, što je stvorilo jedan temelj da ih se zbirno i sumarno prikaže svom čitateljstvu i zainteresiranima, putem velikog i objektivnog opisnog teksta kao i mora kvalitetnih fotografija načinenih na licu mjesta ili in-situ svih tih megalitskih ilirskih lokaliteta - u formi knjige. Pa evo dragi pratitelji i čitatelji, nadam se u nekom skorijem vremenu da ćete moći imati, pribaviti te pročitati prvu knjigu koju pišem, a koja se upravo radi o ovome, o ovoj toliko vrijednoj i zapostavljenoj baštini. Puno pozdrava.

Megalitsko - kiklopske zidine s obrađenim blokovima iz ranog brončanog doba kod Neumskog Graca (Illyrian cyclopean - megalithic walls from early bronze age near Neum)

Primjedbe