subota, 15. svibnja 2021.

NOVOOTKRIVENA ILIRSKA GRADINA I MEGALITSKI KOMPLEKS IZ BRONČANOG DOBA NA BRDU ŠENIK KOD NEUMA!-Newly discovered megalithic bronze age complex at Shenik hill near Neum

BRDO ŠENIK IZNAD RADEŽA I NEUMA KRIJE OSTATKE IZGUBLJENOG PRAPOVIJESNOG GRADIĆA STAROG I DO 4000 GODINA IZ PERIODA RANE BRONCE I POSUŠKE KULTURE; 


Poštovani ljubitelji Ilira i Ilirske baštine, evo jedan najnoviji specijal i ekskluzivna foto-opisna promocija nedavno otkrivenog tj.in-situ snimljenog čudesnog i danas u potpunosti zaboravljenog - megalitskog Ilirskog kompleksa smještenog na upečatljivom krškom brijegu zvučnog ilirskog imena - Šenik. Ovo brdo nalazi se na prostoru neposredno nad Neumom sa njegovih sjevernih strana i to otprilike na području između Radeža s južne strane, te Brestice sa sjeverne strane. Riječ je ustvari o velikom brdskom ulančanom gorju i lancu brda na kojem se izdvaja nekoliko piramidoliko-kupastih upečatljivih kamenih brijegova ili glavica. Ovdje se prije svega radi o jednom geološko-geomorfološkom fenomenu krškog reljefa i masi moćnih i nikad istraživanih ili izbliza snimljenih fenomena krša te raznoraznih atrkaktivnih krških pojava i oblika kao što su pećine, potkapine, jame, tornjevi vapnenačkih stijena, zatim tu su i nalazišta fosila, ali i skrivena i danas zaboravljena drevna izvorišta ili vrela pitke vode koja su nerijetko bila upravo od strane lokalnih Ilira obzidana megalitskim kamenim blokovima. Ono što mogu reći jest da sam ovaj lokalitet kao prapovijesni megalitski lokalitet detektirao još prije par godina a time ga i otkrio, i to kroz ranije načinjene profi visoko zumirane fotografije od juga prema sjeveru s pogledom na ovaj brijeg, gdje sam nakon pregleda na računalu ostao pozitivno iznenađen - na kakvom se mjestu i kršu spojenom sa ultra mediteranskom prašumom - kriju očito i nepobitno vidljivi moćni megalitski drevni zidovi. I došao je dan (nedavno) kad sam se odlučio otići izravno posjetiti ovo mjesto koje sam tada ranije detektirao na zumiranim fotkama. I kao što sam to već iz brojnih ranijih neposrednih terenskih iskustava uvidio, ponovio se i u ovom slučaju opet taj princip - da se tek po dolasku izravno na teren uviđa da je 100 puta teže fizički doći i dospjeti do samih ilirskih zidina i kompleksa nego što to djeluje i doima se pregledom na slikama ili satelitskim snimcima. Ono što mogu pri tome reći a tiče se konkretno ovog, s druge strane izrazito zanimljivog i premoćnog megalitskog sajta, jest to da je on gotovo totalno nepristupačan, i u doslovnom smislu totalno zabačen, zaboravljen i izgubljen u neprohodnom terenu kojeg sačinjava jedva prohodni izraziti ljuti krš te još gora i teže prohodna ustvari neprobojna mediteranska vazdazelena ne šuma, već prava prašuma u kojoj izuzev običnih gustih stabala konifera i cvjetnica ima masa bodljikavih i neraskidivih biljaka kao što je ogromna tetivika, kupina, drača, i masa još drugih neprobojnih oblika mediteranske flore. No, na svu sreću, ali ipak kroz ogroman i neopisiv fizički trud s moje strane i to putem višesatnog uspinjanja i provlačenja kroz labirint krša i neprobojne vazdazelene šume - uz olakšicu kretanja vrhom grebena između Radeža i Šenika - dospio sam do prvih zidina ovog drevnog kompleksa. Iako sam s obzirom na ono što sam samo vidio na ranije načinjenim zum fotkama, očekivao vidjeti tih par vidljivih i snimljenih zumiranih zidova, ono što sam zatekao i pronašao detaljnijim obilaskom južnog dijela ovog lokaliteta posve je premašilo moja očekivanja, jer se ovdje krije ni manje ni više već jedan pravi mali ilirski gradić - ustvari jedan protourbani prapovijesni ilirski megalitski kompleks s rasterom brojnih megalitskih stambenih terasa te raznoraznih kamenih objekata. Među svim detektiranim i na licu mjesta razotkrivenim kamenim konstrukcijama, kao što ćete to vidjeti u drugom dijelu velike fotogalerije ispod ovog teksta, posebno su me iznenadili i dojmili, zasebni poput kolosalnih stećaka postavljeni i isklesavani golemi višetonski blokovi, koji se bočno na par mjesta nastavljaju u prave kiklopske zidine i terasaste odjeljke. Unutar ovih dijelova kompleksa i po zidovima ili ispred njih, ugodno su me iznenadili i pojedini obrađeniji kameni blokovi gdje je jedan bio jako lijepo obrađen gotovo savršeno ravno uglačan s jedne strane kao da je kakav natpis imao na toj zaravnjenoj plohi ili je bila riječ o nekom specijalnom kamenom bloku koji je flankirao određeni dio rastara ili moguće ulaza ili portala na jednu od terasa, pri čemu je izvorno bio uspravljen da bi naknadno kroz vrijeme pao i bio srušen. Osim njega, pronašo sam par kolosalnih preupečatljivih polubrađenih kamenih megalita koji su poput kakvih spomenika, drevnih kamenih skulptura ili kakvih simboličnih markera od strane Ilira i stanovnika ovog drevnog gradića bili uspravljeni na također vještački postavljene velike kamene blokove u bazi. U generalnom smislu prema tipičnom, i za ovaj dio Hercegovine (neposredno neumsko zaleđe) karakterističnom arhitekturalnom stilu i rasteru te prema prisutnoj keramici - ovaj sajt kao i brojni drugi gotovo identični u neposrednom okruženju, pripada periodu rane bronce tj.poznate Posuške kulture brončanog doba ali i ranijih te dijelom kasnijih prapovijesnih perioda. Vrlo je moguće pri tome da se i ovdje radi o prelaznom periodu eneolitik - rana bronca, pri čemu bi u tom slučaju ponovno bila riječ o velikoj arheo atrakciji jer kao i na masi drugih mjesta neposrednog neumskog zaleđa i ovdje imamo prastari prapovijesni kompleks s nebrojenim u potpunosti nadzemno očuvanim (tj.ne-zatrpanim -nisu pod zemljom i talogom) ne samo znači kamenim, već megalitskim strukturama i građevinama, a što je sve starije od period ranih palača na otoku Kreti te višestoljetno starije od Mikene, Hitita ili pak bilo koje ostale europske kulture koja ima kamene urbanizirane komplekse i građevine kao što je npr.Nuraghi kultura sa Sardinije. Da skratimo zaključak : na ovom dijelu Mediterana i to na ovom dijelu kopnene Europe - kriju se ostaci jedne od najstarijih europskih kopnenih civilizacija koja je prva gradila golema kamena protourbanizirana naselja -ili drugim riječima rečeno - prve kamene gradove s velikim površinsko-volumenskim razmjerima megalitske gradnje i megalitskih građevina. Znači - da još bolje pojasnim: nigdje u Europi ne postoji područje koje po jedinici površine ima ovoliki brojčano-volumni udio - ovoliko starih - megalitskih građevina i megalitskih kompleksa te naselja s ostacima zidova, objekata, terasa, grobnica, hramova i palača napravaljenim od kamena. Ovo je uistinu jedan veliki ne samo europski već i svjetski arheološki fenomen, i on je gotovo u direktnoj uzročno-posljedičnoj vezi s ovdje prisutnom specifičnom i atraktivnom geologijom, tj.geologijom krša te geomorfološkim osobitostima, a što je sve upotpunjeno vrijednim hidrogeološkim osobitostima koje se ogledaju u tome da u naizgled bezvodnom ultra-krškom predijelu i reljefu, postoji ustvari nebrojeno mnogo izvorišta i krških vrela, estavela, vokliških i preljevnih vrela pitke vode kao i dubokih vododrživih kamenica te prirodnih, kasnije od strane Ilira dorađenih ili uređenih - lokvi. Uz ovo sve nabrojano, a kao još jedan vid specifične strukturne geologije i geomorfologije, neophodno je navesti da gotovo svaki brdski lanac i sustav od dva ili više izrazito okršena kupasta brda ovdje u zaleđu Neuma kriju veće ili manje vrtače na čijim dnima se kriju totalno ravne livade koje u svojim rubnim dijelovima znaju sadržavati krške izvore i gotovo redovito imaju i drevne lokve ili bunare. Sve su ovo stavke koje su još od najranijih prapovijesnih epoha, a posebice s kulminacijom tijekom kraja eneolitika i početkom bronce, prouzrokovale to da se ovdje razvila jedna unikatna prapovijesna megalitska kultura koja je, doslovno na svakom drugom uzvišenju, te na još širim padinskim prostorima svih tih uzvišenja, izgradila na stotine i stotine impresivnih megalitskih do 4000 i više godina starih kompleksa, od kojih je danas tek mrvica ili bolje rečeno minijaturni dio, i to gotovo isključivo kroz ovu fb i blog str.megalita Hercegovine - razotkriven na licu mjesta te prezentiran široj i zainteresiranoj javnosti. Ustvari i ovaj post i svi ostali raniji postovi sličnih ovakvih lokaliteta s izgubljenim megalitskim naseljima, kompleksima, obrednim konstrukcijama te ostalim monumentalnim građevinama s područja neumskog zaleđa, predstavljaju ništa drugo nego samo malo zagrebavanje po površini cjelokupnog bogatstva ove neumske megalitske kulture prapovijesnog doba - tj.jedne od najstarijih europskih civilizacija. Stoga, nastavite i dalje pratiti ovaj fb i blog portal, jer i ovo što je prikazano i opisano ovdje predstavlja samo malo mrvicu od sveukupnih ranije snimljenih i razotkrivenih stvari koje sam otkrio na čitavom pojasu od planine Žabe na sjeveru pa do Neumskog i Malostonskog zaljeva na jugu, a koje planiram u koracima i postepeno prikazivati svima zainteresiranima koji me prate. Ima tu, evo da otkrijem i to, još masu drugih golemih prapovijesnih megalitskih urbanih naselja - pravih prapovijesnih gradova, ima i drugih totalno nepoznatih prapovijesnih špilja, ima megalitskih hramova, izgubljenih i nikad viđenih ili istraženih megalitskih opservatorija, ima i gotovo kopija Stonehenga - u krug postavljenih okomitih megalitskih blokova, ima drevnih bunara, lokvi izvora a ima i kiklopskih zidina sa najvećim izvorno očuvanim (bez ikakvih iskapanja ili čišćenja) visinama te dimenzijama blokova na ovim prostorima. Sve je to u arhivi kod mene u kolekciji od jedno 20 000 fotki samo s ovog malog dijelića Hercegovine, pa evo nadam se uskoro i predstavljanju još nekih novih lokaliteta i snimljenih megalitskih čudesa s ovog nevjerojatno plodonosnog, najbogatijeg i najvrijednijeg arheološkog prapovijesnog dijela istočnojadranske obale i priobalja, pa svakako upratite. Puno pozdrava.


FOTOGALERIJA: ILIRSKI MEGALITSKI KOMPLEKS NA BRDU ŠENIKNovootkrivena ilirska gradina na brdu Šenik - pogled na megalitske zidine s južne strane