ponedjeljak, 24. srpnja 2017.

NOVO OTKRIĆE: ILIRSKA MEGALITSKA PALAČA KOD GRUDA ! - THE ILLYRIAN MEGALITHIC PALACE DISCOVERED NEAR GRUDE (WESTERN HERZEGOVINA)

NOVO NA FEJSU: OTKRIĆE MONUMENTALNIH ZDANJA, MEGALITSKIH ZIDINA, I OSTATAKA ZABORAVLJENOG ILIRSKOG GRADA KOD GRUDA; 

(Tekst je u cijelosti prenesen s najnovije objave na facebook stranici ovog portala)

Evo dragi ljubitelji, i istraživači, naše drevne i zaboravljene i ignorirane i nepoznate i misteriozne, prapovijesne civilizacije na Dinaridima, predstavljam vam tek jedan mali mali dijelić prije par dana otkrivenog nevjerojatnog megalitskog kompleksa iz prapovijesti, smještenog kod Gruda. Točnu poziciju još neću odavati, za što se nadam sve sročiti detaljno i precizno u jednoj budućoj pravoj velikoj priči o ovom lokalitetu i njegovoj okolici, jer je potrebito još dosta terenskog obilaska ovog područja budući da se na njemu krije još najmanje 4 puta više megalitskih prapovijesnih građevina negoli se ovdje prikazuje. No, budući da nisam mogao odoliti, ovdje preliminarno prikazujem ostatke jednog ne toliko velikog prapovijesnog kompleksa, odnosno jedne manje prapovijesne gradine koja međutim sadrži ostatke jedne prave megalitske palače ili drevnih ilirskih dvora. Ovi kameni dvori, koji su unutar ogromne zarasle vegetacije i djelomično urušeni, što pridodaje još veću avanturističku misterioznost koja vuče za razotkrivanjem, sa njihove vanjske strane vidljivo su ozidani, tipičnim ilirskim ili ilirsko-prapovijesnim zidinama širokim oko 1,5 metar, sa brojnim impresivnim u ciklop složenim, te djelomično oklesanim megalitskim blokovima, često preko par tona teških, što ovom gradinskom zidu, odnosno i samoj gradini, daje pravi megalitski karakter. Naravno, unutar prostora omeđenog ovim vanjskim megalitskim zidovima, nalaze se najimpresivnije megalitske građevine, širokog izduženog pravokutnog oblika. Posebno impresivni su ulazni dijelovi koji sadrže vrlo velike uspravljene kamene blokove, a sami zidovi ovih građevina po svom izgledu, širini oko 1,5 m, te po učešću velikih klesanih poligonalnih, pentagonalnih, te četvrtastih, blokova, umnogome podsjećaju na zidove svima poznate megalitske gradine na Ošanićima ili takozvanog ilirskog grada Daorsona. Naime, posebna, i još veća podudarnost izgleda bedema, odnosi se na one bedeme Daorsona koji se nalaze sa istočne strane poznate megalitske akropole s najmonumentalnijim kiklopskim zidom u regiji, a to su oni niži, no vidljivo megalitski zidovi na platou ili zaravni Banje, s poprečnom širinom upravo oko 1,5 m, te s vanjskih strana zida posloženim velikim kamenim djelomično oklesanim blokovima, dok je u sredini ubačen sitniji kameni materijal, što je gotovo identično s pojedinim gradinskim zidovima na prostoru uz i oko ove prapovijesne palače i gradine kod Gruda. No, da bi stvar bilo još misterioznija, i na prvi pogled ne toliko jednostavno zaključiva, za razliku od navedenih zidina i građevina Daorsona koji su u najvećoj mjeri iz željeznog doba, gotovo točno na ovom mjestu, gdje su ove megalitske zidine i ostaci ove palače, još prije više desetaka godina istraživač Petar Oreč pronašao je i opisao jedno prapovijesno naselje, koje datira, pazite sad, iz ranog brončanog doba
Prema ostacima keramike koja je pronađena na ovom mjestu, ovo je uključeno u već prethodno opisivanu tzv.Posušku kulturu. Ova činjenica, kao i brojne druge u drugim dijelovima Hercegovine (npr.zaleđe Neuma) bacaju sasvim novo svjetlo na megalitsku kulturu ovog prostora i općenito Dinarida. Kroz otkrića ovakvih lokaliteta, uključujući i ovaj najnoviji ovdje prezentirani, jedna nova impresivna spoznaja ogleda se u tome da su se megalitske građevine, uključujući kiklopske zidine, podzide, monumentalne ulaze ili portale, stepenaste protopiramide, arheoopservatorije, kamene hramove kao i megalitske palače, na ovim prostorima počele intezivno graditi već od rane bronce. Dakle zaključci domaće arheološke struke koja redovito gotovo svu imalo finiju megalitsku gradnju svrstava po dogmatski i ograničeno naučenom principu u razdoblje željeznog doba i helenizma, jednostavno padaju u vodu, i pokazuju se totalno neodrživima. Osim toga, ono što posebno impresionira, kao što je to slučaj na ovom novootkrivenom lokalitetu, jesu razmijeri kamenog zidanja, podzidavanja, te općenito građenja, pregrađivanja i vještačkog modificiranja prirodnog brdskog okoliša, na taj način da su na brojnim gradinskim prostorima ovih brončanodobnih gradina, unutar na prvi pogled ne obećavajućeg terena obraslog gustom vegetacijom i prekrivenog zemljom ili kamenjem, ovi naši drevni brončanodobni preci, ustvari čitav prostor padina na kojima su gradine, kao i vrhova gradinskih brda, izmodificirali kroz niveliranje terasa, zatim njihovim podzidavanjem, često velikim poluklesanim megalitskim blokovima, zatim pravljenjem megalitskih bedema koji su linijom prostiranja napravljeni da popunjavaju i brojne kaverne i pukotine na okomitim prirodnim izdancima stijena, te su brojne vrhove brda u potpunosti izmodificirali na taj način da su ga 'umjetno' podigli, povisili, i podzidali s enormnom masom podzidanog kamenja u oblike ogromnih tupo-konusnih gomila. 
No, vratimo se mi ovoj nevjerojatnoj megalitskoj građevini kod Gruda koju prezentiram ovdje, naime, osim navedenog zidanog kompleksa građevine koja se po svemu sudeći može razmatrati kao palača, ispred nje je isto tako nevjerojatno vješto ozidan terasasti kompleks u kojem se izdvaja jedna velika kružna teresa koja je sukladno tome na njenom vanjskom rubu podzidana jednim vrlo impresivnim polukružnim ciklopskim zidom s vrlo velikim blokovima koji su na vrhu zabodeni u tlo, dok je ispod njih podzidano s više redova stijenskih blokova. Među ovim blokovima posebno se izdvaja jedan dužine oko 2 metra s težinom preko jedne tone, a vjerojatno i više. No, kad spominjemo velike megalitske blokove unutar ovih zidova, jedan od većih odnosno dužih blokova što sam dosada pronašao obilazeći gradine Hercegovine, nalazi se na gornjem dijelu vanjskog megalitskog bedema na sjeveroistočnoj strani ove gradine. Na ugodno iznenađenje, pri čemu sam u prvi mah mislio da se radi o barem dva ili tri oveća bloka koja su uspravljena i u ciklop povezana unutar ovog zida, malo pobližim pogledom uvidio sam da je riječ o zaista ogromnom jednom bloku dužine od 3 i nešto metara koji je na još imozantniji način vještački premješten, pomaknut i postavljen na vršni dio ovog bedema. Slike ovog bedema i ovog bloka pogledajte svakako na samom kraju fotogalerije. I da, da to ne smetnem spomenuti, ni ovaj post, odnosno ni ovaj lokalitet, iako izuzetno vrijedan s brojnim megalitskim konstrukcijama, ne odnosi se na ono što sam najavio u prethodnom postu vezano za megalitske građevine kod Gruda. S ovim želim reći, a i naglasiti, da sam u zadnjih nekoliko mjeseci pronašao na širem grudskom području minimalno 5 vrhunskih megalitskih prapovijesnih lokaliteta, poslikanih kroz nekoliko tisuća fotografija, te je stoga ovaj post samo još jedan parcijalni najavljujući segment glavnine otkrića i onog čega se sve nalazi na ovom području skriveno, pa svakako ne gubite iz vida ovaj portal i fejs stranicu megalita Hercegovine.

FOTOGALERIJA (preuzeto zajedno s opisom s facebooka uz dodatak od nekoliko slika)
Mobitel kao mjerilo veličine ovog (megalitskog) bloka


 Južni ozidani dio megalitske palače ..

Još jedan kolosalan blok na početnom ili pak rubnom dijelu bedema..


Malo mukotrpnijim, no itekako isplativim, razmicanjem zaraslog bodljikavog grmlja i drveća, ukazuju se zidovi i blokovi vrlo slični onima na Daorsonu ..Na ovom dijelu jasno zamijetljivi izgled ovih monumentalnih bedema s oko 1ipo metar širine, ponegdje i više, te vrlo velikim isklesanim blokovima uzidanim na vanjske strane (lica) bedema, a onaj tko je bio na gradini Daorson, ako je se penjao na kiklopski zid sa gornje, sjeverne strane kapije, mogao je zamijetiti gotovo identičnu arhitekturalnu strukturu kao ovdje ... pri čemu ova sličnost opet otvara mnoga pitanja, tko je i KADA izgradio Daorson ?


Blok u vanjskom gradinskom zidu dužine oko 2 metra ..


Jedan od rubova megalitske ilirske palače ..

Zid palače ..

Megalithic walls of discovered Illyrian palace ..

Pogled na impresivni veliki uspravljeni megalitski blok postavljen uz ovaj rub ulaza u palaču ..I drugi kraj ulaza u palaču flankiran je vrlo velikim blokom te megalitskim zidom koji se od njega nastavlja ..
Vanjski zidovi gradine, izvan palače, također vidljivo sadrže ogromne višetonske blokove ..

Vanjski zidovi ..

Detalj vanjskih megalitskih zidina
Vanjski sjeverni gradinski bedem vješto izgrađen na rubnoj padini gradinskih terasa ..


Jedan od najdužih bedemskih blokova na koje sam naišao, dužine preko 3 metra, koji je vještački ljudskim rukama postavljen i uspravljen na ovome mjestu na zidu ..


ponedjeljak, 17. srpnja 2017.

EKSKLUZIVNA FOTOREPORTAŽA - IZVANJSKA GRADINA - BATIN (POSUŠJE)-MOĆNA MEGALITSKA GRADINA I DREVNO SVETIŠTE IZ RANE BRONCE

FEJS OBJAVA: VAŽNA I MISTERIOZNA GRADINA POSUŠKE KULTURE - IZVANJSKA GRADINA (Mighty Early Bronze age megalithic sanctuary Izvanjska gradina near Posusje);

Ova gradina, koja nije nepoznanica, predstavlja jednu od bitnijih gradina iz rane bronce na prostoru zapadne Hercegovine koju je, djelomično, obišao i opisao, Petar Oreč u svom radu iz 1977., te koja čini vrlo bitan element ili gradinu u skupini tipičnih gradina tzv.Posuške kulture iz ranog brončanog doba. Unatoč ovom ranijem Orečovom opisu, koji je uzgred rečeno prilično općenit i relativno kraći, gotovo potpuni nedostatak bilo kakvih drugih informacija o ovoj mističnoj gradini, a pogotovo fotografija, odavno su me poticali da odem, tj.da se uspnem na ovu podosta nepristupačnu gradinu, te da je malo pomnije obiđem i snimim, pogotovo arhitekturalne osobitosti. Već po samom dolasku na pristupni planirani puteljak od strane istoka uvidio sam da me čeka proboj kroz pravu pravcatu džunglu, unutar koje se nalazi ljuti krš prepun jama i vrtača. No, na svu sreću, jedna izuzetno olakotna činjenica koja mi je omogućila relativno lakši pristup nego što mi je to na prvu izgledalo jest izgrađena velika dalekovodna mreža ispod koje je bio već za potrebe njene gradnje gotovo u cijelosti iskrčen put, kao i staza paralelno dalekovodu. Izvanjska gradina je mnogim arheolozima uglavnom poznata kao jedna od bitnih u sklopu tzv.Posuške kulture, no malo tko zna više detalja o ovoj vrlo mističnoj gradini osim već ranije napisanog Orečovog rada prije više 30 godina. 
Dolaskom do pred istočni rub ove gradine napravio sam dvostruki kružni obilazak unaokolo čitave gradine, i naravno obilazak glavnog centralnog dijela, te sam nakon toga uvidio da je riječ o mnogo većoj gradini, odnosno gradinskom kompleksu nego što je to P.Oreč u svom istraživanju opisao i skicirao. Naime, vanjski bedemi gradine nisu oni koji se samo pružaju s vanjske strane vršnog dijela brijega i koje je kao takve skicirao u svom radu Oreč, već posve izvan gotovo u periferalnim dijelovima sa svih strana, a posebice unutar velike vrtače sa zapadne strane gradine, postoje ostaci brojnih jasno vidiljivo drevnih brončanodobnih kamenih bedema koji u svojim dijelovima imaju megalitski karakter, tj.postavljene velike do vrlo velike višetonske kamene blokove. Već na početku obilaska posve s prisojne strane izvan gabarita ranije skicirane gradine, razotkrio sam u biti pravi i glavni ulaz u ovu gradinu, koji je monumentalno ozidan, pri čemu iako vrlo zarastao, vidljivo sadrži s dvije bočne strane flankirane dodatne megalitske zidine koje se pružaju od padine prema ulaznom dijelu podno strmine i glavnog uspona na najvršniji dio gradine. Sa zapadne strane ovog ozidanog ulaza na vrhu zapadnog ulaznog zida postavljen je jedan uistinu ogroman, i zapanjujući višetonski kameni blok, koji kao da poput poznate lavlje kapije hititskog grada Hatusse, predstavlja neku specijalnu ulaznu kamenu skulpturu. Na samom vrhu gradine uvidio sam također nešto nevjerojatno, naime, pored masivnih vidljivo urušenih višestrukih prstenastih kamenih bedema, uvidio sam da je u biti čitav vršni dio, i to s priličnom površinom i masom, vještački modificiran, podzidan i ustvari sagrađen. U tim trenutcima kad sam između obrasle trave i grmlja hodajući po bočnim stranama vrha zamijetio da je sve vještački ozidano, obuzeo me jedan impresivan osjećaj i uvid koji mi je rekao da se nalazim na jednom drevnom pravijesnom kamenom svetištu, svetom brdu ili svetoj gori. A osim ovih uvida, ovome nedvojbeno pridonosi i sama činjenica na kakvom reljefnom mjestu se nalazi ova Izvanjska gradina, jer naime, ona je smještena na piramidolikom i to najvišem vrhu sela Batin južno od Posušja, te se s ovog vrha pruža neopisivo pregledan pogled na sve strane svijeta uključujući Posušje i Posuško polje kao na dlanu, ali isto tako i čitav južni i niži dio Imotsko-Bekijskog polja s vidljivim planinama neposredno iznad mora. A s obzirom da se odavde perfektno može promatrati istočni horizont, vrlo izvjesna mogućnost je da se ovdje nalazi drevni brončanodobni opservatorij ili kultno mjesto. 
Nadalje, također u podnožju same gradine s njene južne strane razotkrio sam i uvidio jednu vrlo zanimljivu činjenicu, naime, ovdje se nalaze ostaci gotovo posve ukopanih kamenih objekata kružno-ovalnog oblika, koji su danas jako jako zarasli i gotovo nevidljivi, no kad sam došao i ušao u jedan ovakav kružni ili ovalni kameni objekt, na veliko iznenađenje u njemu, po čitavoj sredini, svuda ispod te između ukopanih i utonulih kamenih blokova, zamijetio sam brojne ostatke tzv.kućnog lijepa ili komadića pečene zemlje, pored kojih se mogu zamijetiti i komadići brončanodobne keramike. Drugim riječima, ovo su gotovo nedvojbeni dokazi da ovi kameni kružni objekti predstavljaju prave ilirske kuće iz brončanog doba koje su arhitektonski bile napravljene na način da je bazični kružni do ovalni dio bio ozidan ili podzidan kamenim blokovima, pri čemu je onda na takvom kružnom kamenom zidu bila zalijepljena i pričvršćena drvna masa, a moguće da su neke kuće imale i poveće kamene zidove, pa čak i nadsvođene u obliku današnjih tzv.bunja. Mnogi neupućeniji, te oni s nedostatkom terenskog iskustva obilaska brončanodobnih gradina, gledajući samo fotke ovakvih kamenih kružnih objekata ili pak rjeđe susrećući ih, smatraju da se radi o tzv.klačinama za dobivanje kreča, a poneki ni ne znaju o čemu se radi, što svakako ne znači da su svi ovakvi objekti nužno prapovijesne kuće, pri čemu je sigurno da postoje i klačine, no osobno tijekom mnogobrojnih obilazaka gradina iz bronce pronašao sam relativno brojne ovakve ostatke kamenih kružnih ukopanih objekata, i to gotovo isključivo na prostorima i arealima gradina, neposredno ispod vršnih dijelova, pri čemu su samim time ovi kružni objekti jako udaljeni od bilo kakvih recentnijih sela i zaselaka, što ukazuju na to da nije riječ o klačinama već o pravim prapovijesnim kamenim objektima, tj.kućama. 
Osim toga, spustio sam se u jednu dosta duboku vrtaču neposredno sa zapadne strane gradine te sam na njenom dnu unutar guste visoke šume naišao na čitav kompleks lučno ozidanih terasa od padine prema dnu vrtače, s mjestimičnim pravim megalitskim blokovima. Boraveći unutar ove vrtače, s osjećajem kao u nekakvoj Majanskoj prašumi u Meksiku, i gledajući ove prastare ozidane lučne bedeme s kamenim blokovima u potpunosti obraslim mahovinom iz kojih izbijaju velika stabla, jednostavno vas prepavljuje jedan nevjerojatan osjećaj arhaje i pravog izgubljenog grada u prašumi. Ovaj osjećaj još više upotpunjuje spoznaja kad uviđate i znate da su drevne kamene zidine i građevine koje su pred vama, napravljene još u vrlo dalekoj prošlosti prije više od 3600 godina. A da ni tu nije ni blizu kraj čega se sve ovdje može pronaći, dodatnim obilaskom prema sjeverozapadnoj strani gradine izvan navedene vrtače na ugodno iznenađenje pronašao sam i još jedan vidljivo arhajski ili prastari kameni objekat, nešto poput kamene kuće, vidljivo jako ukopane, i znatno obrušene, sa megalitskim poluklesanim blokovima koji su u dijelovima zidova ovog objekta složeni u ciklopskoj tehnici. Po mom osobnom mišljenju, s obzirom na arhitekturalni izgled, arhaičnost, te neposrednu blizinu gradine, ovdje se radi o nešto mlađoj kamenoj građevini, moguće iz kasnog brončanog ili ranog željeznog doba, a možda je i riječ o građevini iz srednjeg brončanog doba kad je hercegovačka prapovijesna civilizacija bila na svom vrhuncu. Sve u svemu, jedno prefenomanalno, neopisivo arhajsko i mistično, mjesto koje će svakako valjati još posjetiti i obići kad spadne ova gusta zelena vegetacija.

IZVANJSKA GRADINA - BATIN - POSUŠJE - FOTOGALERIJA (ispod slika su opisi s facebook stranice):
Na ovoj satelitskoj snimci koja gleda prema sjeverozapadu vidljiva je i još jedna također moćna gradina Batingrad, no za razliku od Izvanjske, Batingrad je na nižoj visinskoj poziciji, i po svemu sudeći riječ je o utvrđenom naselju iz mlađeg, željeznog doba, dok je Izvanjska sasvim nešto drugo, ona je najvjerojatnije kultnog karaktera, i s obzirom na arhitekturu zidova i s obzirom na istaknutiji reljefni položaj, i naravno dosta starija, s već potvrđenim porijeklom iz rane bronce.

Skica Izvanjske gradine iz Orečovog rada (Oreč, P. (1977): Prapovijesna naselja i grobne gomile, Posušje, Grude i Lištica, GZM, Sarajevo.) 

Pogled prema Izvanjskoj gradini od istočne strane


Istočni ulazni zid, gledan od istoka, u okviru glavnog ulaza u gradinu s jugoistočne strane


Veliki megalitski blok postavljen na rubnom dijelu istočnog ulaznog bedema


Pogled od Izvanjske gradine na jug prema Imotsko-Bekijskom polju


Poput male kamene piramide, na vrhu šumovitog kamenog brijega prema jugu nazire se ova ilirska gomila

Zapadni megalitski zid uz glavni ulazni dio


U dnu su mjestimično postavljeni ogromni poput stećaka veliki blokovi

Na vrhu ovog zapadnog ulaznog zida vještački je postavljen ovaj preogromni višetonski blokKružno-ovalna kamena, ukopana, prapovijesna kuća ili objekat

Komadi tzv.kućnog lijepa ili pečene zemlje koji su svuda unutar ove kamene kuće


Posušje

Pogled na jedan ogromni stećkoliki pravokutni blok koji je namjerno postavljen na sredini zaravnjenog vršnog dijela

Još jedan manji, iako urušeni, u biti fino ozidani ulaz u glavni vršni dio akropole ili prapovijesnog svetišta

Ciklopski zidovi još jedne veće urušene prastare kamene kuće ili misterioznog objekta sa sjeverozapadne strane gradine

Megalitski bedem sa periferne zapadne strane gradine


Izvirujući veliki blok u dnu ovog bedema, koji je jasno vidljivo isklesavan s vanjske strane