utorak, 24. ožujka 2020.

HERCEGOVAČKI ''KOKINO'' - MEGALITSKI OPSERVATORIJ - GLIMAČ (Neum)

FOTO-CRTICE NOVOOTKRIVENIH KIKLOPSKIH GRAĐEVINA I MEGALITA NA NEVJEROJATNOM MEGALITSKOM SVETIŠTU STARIJEM OD 4000 GODINA KOD NEUMSKOG GRADCA;Dragi pratitelji megalita-Hercegovine, u ovom postu ponovno evo malo ekskluzive. Iako će mnogi prepoznati da je riječ o ranije predstavljenom i opisanom lokalitetu Glimač od prije 3 godine, ovdje vam prezentiram po prvi puta neke novije in-situ snimljene i posjećene megalitske ili bolje rečeno kiklopske konstrukcije, koje se nalaze sa sjeverne te sa južne strane vrha ovog drevnog svetišta. Na početku samo par općih riječi o Glimču . . - Glimač, prema svim dosadašnjim i posebice najrecentnijim uvidima, predstavlja jedinstveni prapovijesni monumentalni lokalitet regije. Glimač sam simbolički još u prvoj ekskluzivnoj objavi prozvao - ''Hercegovački Kokino'' s obzirom na svjetski poznati drevni opservatorij u Makedoniji - Kokino, kojeg je Nasa svrstala među 5 najznačajnijih i najstarijih opservatorija na svijetu. No, Glimač je ne samo 'Hercegovački Kokino', on je mnogo više. Glimač je jedno čudesno i ultra megalitsko prapovijesno svetište koje sadrži nevjerojatan broj megalitskih konstrukcija i megalita, sa specifičnim kamenim ''instalacijama'' i konstrukcijama izgrađenim na isto tako specifičnim potpuno modificiranim terasama, koje sveukupno ukazuju i pokazuju na to, da se ovdje radi o jednom pravom drevnom opservatoriju ili prapovijesnoj ''zvjezdarnici''. 
U okviru same megalitske gradnje i prisutnih megalitskih objekata, možemo s velikom sigurnošću reći da je Glimač jedan od najmonumentalnijih prapovijesnih nalazišta ili lokaliteta na Balkanu koje datira iz perioda starijeg od srednjeg brončanog doba, pri čemu na čitavom širem prostoru od Istre pa sve do sjevera Albanije, gotovo nigdje ne možemo naći sličnu analogiju po pitanju starosti i monumentalnosti. Glimač predstavlja jedno, baš poput Kokina u reljefnom smislu, izrazito istaknuto piramidoliko brdo koje dominira velikim dijelom Gradačkog polja, koje je kao takvo od vremena eneolitika pa preko ranog te sve do srednjeg brončanog doba, bilo izabrano za podizanje jednog značajnog lokalnog svetišta, odnosno čitavo brdo sa svojim vrhom odabrano je kao super važno obredno mjesto
A da se, pored ostalih vidova drevnih obreda, ovdje radilo o opservatoriju, kazuje nam mnoštvo zanimljivih, upečatljivih, ali i nepobitnih faktora, među kojima možemo izdvojiti to da je čitav istočni dio brda u potpunosti graditeljski modificiran i pretvoren u 5 niveliranih terasa od kojih je svaka potpuno obzidana moćnim kiklopskim zidinama, te na kojima se nalaze specijalno postavljeni, obrađeni ili dorađeni kameni blokovi te kamene ''instalacije''. U sklopu toga, na drugoj modificiranoj terasi idući od nižeg ka višem nivou, nalaze se tri, jedan uz drugi, specijalno postavljena kamena trona, odnosno, kamene sjedalice okrenute prema istočnim smjerovima ispred kojih se nalaze dva zasebna vještački postavljena megalitska bloka. Uz same tronove te po čitavoj terasi prisutno je ogromno mnoštvo ili masa ritualno porazbijane keramike Posuško-Cetinske kulture. Na četvrtoj pak terasi, krije se možda i najindikativniji opservacijski element, a to je zasebno urađeni i podignuti megalitski poprečni zid od fino obrađenih velikih pravokutnih gotovo kockastih blokova, koji sadrži kao najprominentniji blok jedan kameni blok sa isklesanim ravnim tj.horizontalnim vrhom na kojem su pak dodatno vještački napravljene tri okrugle rupe u gotovo jednakim međusobnim razmacima. Iz svake od tih tri rupe vodi po jedan kanalić ili pukotina, kuda se očito izlijevala obredna tekućina. A s obzirom da ovaj kameni blok s napravljene tri rupe, kao i čitava kamena instalacija isključivo gleda na istok, i to s jako moćnim pogledom i vidljivim horizontom istočnih strana, najvjerojatnije da su se na ovom mjestu vršili određeni obredi tzv.libacije koji su pak bili usko povezani, odnosno, izvodili su se u točno određene datume, s praćem, a tj.opservacijama određenih nebeskih tijela. Po mom mišljenju, i nemalom iskustvu obilaska ovakvih lokaliteta u ovim krajevima, pored sunca, zvijezda i drugih vidljivijih planeta, veliku ulogu je zasigurno nosio i mjesec, što bi u tom slučaju bila riječ i o lunarnom opservatoriju, a što ne bi trebalo biti nimalo čudno pa niti upitno s obzirom na već dobro dokazani veliki lunarni karakter Kokina u Makedoniji. 
No, kao što sam spomenuo Glimač je puno više od Kokina. A to što mu daje možda i najveću vrijednost pa i atraktivnost, jest njegov izraziti megalitski karakter, i to takav, s tolikim razmjerima da recimo svi kameni vještački megaliti ili zidovi koji su otkriveni na Kokinu, ne predstavljaju doslovce niti dva posto svih megalitskih konstrukcija koje se nalaze na brdu Glimač. Jedan znatan dio tih megalitskih zidova još sam ranije predstavio te pokazao u prethodnim objavama, no s druge strane u međuvremenu sam detektirao da i to sve što sam tad prezentirao ne predstavlja ustvari ni jednu petinu od sveukupnih megalita Glimča. Pa se stoga u ovom postu ekskluzivno prikazuje jedan manji dio tih novije snimljenih megalitskih objekata. Riječ je o, kao što ćete vidjeti u fotogaleriji ispod, uistinu impozantnim i ponegdje vizualno atraktivnim megalitskim bedemima koji su ponegdje visoki i preko 2ipo, 3 metra, zatim terasastim kiklopskim konstrukcijama, ali i pojedinim zasebnim poluobrađenim ili bolje obrađenim megalitima među kojima se posebno izdvaja kolosalni višetonski tron ili golema kamena fotelja s južne strane vrha. Ova megalitska 'fotelja' bila je jedna od najprepoznatljivijih fotografija načinjenih u prvoj medijskoj objavi i radu o ovom megalitskom svetištu, od prije 3 godine gdje sam tad načinio jedan veliki i opsežan rad s ogromnim mnoštvom fotografija pri čemu su u tom bez ikakve sumnje velikom arheološkom otkriću sudjelovali članovi odnosno ekipa s HRT-a: http://megaliti-hercegovina.blogspot.com/…/kod-neuma-otkriv… , temeljem čega je malo kasnije napravljena i specijalna radio drama naslova 'Skrivena zemlja' koja je bilo dosada više puta emitirana na Hrvatskom radiju: https://radio.hrt.hr/…/dokumentarna-radio-drama-ino…/255360/ . 
No, ono što sada u ovim trenutcima moram posebno naglasiti jest to, da sam temeljem višestrukih novijih obilazaka ovog megalitskog lokaliteta unazad dvije godine, došao do novih uvida i otkrića koji ne samo da nadopunjuju preliminarni rad i objavu od prije 3 godine, već izmjenjuju neke tad iznešene 'zaključke' u još nevjerojatnije zaključke i činjenice koje prije svega pokazuju da je ovaj lokalitet, kao masa drugih sličnih megalitskih u bližoj okolici, puno stariji negoli sam i ja i bilo tko drugi, a posebice predstavnici struke, mogli misliti ranije. Naime, na samom lokalitetu te u njegovim bočnim nastavcima također u sklopu megalitskih konstrukcija, pronašao sam masu fragmenata i dijelova specifične keramike, s brojnim ukrašenim dijelovima posuda, koje prema analogiji idu u fazu razvijenog eneolitika pa sve do najranijih faza ranog brončanog doba. Odnosno, da skratim, ovi prapovijesni monumenti i megalitski objekti stariji su od 4000 godina ! , pri čemu je velika i to jako velika vjerojatnost da ta izvorna starost gradnje ovih spomenika iznosi i preko 4500, pa i do 5000 god, tj.- u period 4 i 3 tisućljeća pr.Kr. Po mom sudu postoji čak i mogućnost da se radi o identičnom, ili tek nešto mlađem vremenu gradnje kad su građeni čuveni megalitski hramovi na Malti, a što bi samim time upućivalo na jednu puno veću povezanost megalitske kulture tog doba na prostoru Mediterana, pri čemu je čak bilo i međusobnih kontakata priobalnih graditelja megalita s Malte s našim drevnim Ilirima tijekom kraja neolitika i eneolitika.
U općem smislu glede kronologije svih ovih ili barem većine, pronađenih keramičkih i ostalih artefakata na Glimču, može se sasvim sigurno zaključiti da se radi o dobro poznatoj i stručno definiranoj tzv.Posuškoj kulturi, no koja bi se isto tako za ove pronalaske i njihove stilske odlike, mogla uvrstiti i pod Cetinsku kulturu, ili pak kao Jadransko-ljubljanski kulturni tip brončanog doba i njegove starije faze. Sve ove iznimno vrijedne pokretne nalaze i otkrića, među kojima se ne radi samo o unikatnoj keramici, već tu ima i litičkih predmeta od rožnjaka, koje sam unazad 2,3 godine razotkrio te in-situ snimio, namjeravam ekskluzivno prezentirati u okviru mega rada o neumskim megalitskim spomenicima kojeg pripremam i završavam već 'odavno'. 
A dotada, kroz ove 'kraće' radove no s brojnim fotkama, nastojim da vam prenesem neke zanimljivije foto-crtice i isječke od tih mnogobrojnih terenskih obilazaka, pri čemu u ovom postu prezentiram pronađene megalitske konstrukcije i monumente koje sam pronašao u dva navrata, tijekom proljeća prošle godine, i u prvom mjesecu ove godine, s tim da su ovo samo minijaturni dijelići od sveukupno načinjenih slika kako s ovog, tako i s drugih, lokaliteta na prostoru od Neuma pa do Hutova i Neretve. Koliko toga sam pronašao i arhivirao može vam zorno predočiti činjenica da sam samo s prostora neumskog zaleđa unazad godinu i pol dana najmanje 20,000 fotografija u hi-rezoluciji. Tako da je i u nekom hipotetski govoreći, naj naj mega radu, to sve nemoguće prenijeti medijski i svima na uvid. Ni mega knjiga od 2,000 str.npr, bila bi premalena da se sve to opiše i prikaže, što sam razotkrio znači samo u posljednje dvije godine. Ti je naravno i faktor uvijek nedostatnog ili nedovoljnog vremena da se sav ili bar veći dio prikupljenog medijskog sadržaja kao i pripadajućeg opisnog teksta, adekvatno obradi i posloži. Evo, možda ovo vrijeme pandemije i 'mirovanja' kod kuće malo više pogoduje da se masa toga snimljenoga pregleda i selektira, pa ću vam stoga, nadam se, uskoro i iza ovog posta prezentirati još nekolicinu čudesnih i ekskluzivnih otkrića. Pozdrav i svako dobro !

(tekst i slike prenešene s najnovije fb objave)

FOTOGALERIJA:

Pogled od sjevera prema vrhu Glimča, naziru se kiklopski zidovi sjevernog dijela vršnih terasa
Fragment okrajka jednog totalno neočekivano pronađenog megalitskog oko 2 metra širokog bedema sa sjeverozapadne strane vrha

Look from northern foothill to the top of megalithic sanctuary Glimač

Some of the eneolithic-early bronze age cyclopean walls I discovered during last visiting (Dijelovi i sekcije eneolitsko-ranobrončanodobnih kiklopskih zidina koje sam razotkrio tijekom posljednjih obilazaka)
Na ovom dijelu ukazuju se moćni kiklopski bedemi koji su ponegdje viši od 2 metra s višetonskim poluisklesanim blokovima

Impozantna sekcija kiklopskog zida gdje su ogromni blokovi slagani ukoso čime je savladavana strmina prirodnog sloja i dobivana veća statička stabilnost zida

Pogled preko megalitskog bedema prema sjeveru, i vidljivoj glavnoj novoizgrađenoj magistrali Stolac - Neum
Pogled na prekrasnu crkvu u Gradcu i plodno mediteransko Gradačko polje

Razotkriveni kiklopski zidovi i megaliti s južne strane


Jedna od nekoliko špilja prisutnih uz strme padine ovog brdskog lanca

Približavanje i pogled prema monumentalnoj i višestruko upečatljivoj golemoj kamenoj ''fotelji'' - kraljevskom tronu, na južnoj padini

It's the special carved multiton limestone prehistoric armchair or throne where according to clear visible carved parts, sat two very special persons - most probably Illyrian king and queen. - Evo možda i najupečatljivijeg otkrivenog elementa na Glimču, - specijalna višetonska vještački isklesana 'kamena fotelja' ili očiti - megalitski kameni tron, pri čemu ako bolje pogledate kristalno jasno u oči upadaju kao dvije specijalno uklesane blage kružne udubine, odnosno - markeri koji po svemu sudeći ukazuju da je ovo bio kraljevski tron, namjenjen sjedenju dviju povlaštenih osoba, a to bi onda najvjerojatnije bili kralj i kraljica . .


Približavanje i dolazak na vrh jednog od upečatljivijih kiklopskih zidova s južne strane, gdje se tek ovako dolaskom izravno na lice mjesta ukazuje izvorna puno veća širina bedema negoli se to na prvu naslućuje pogledom izdaljeg i ogromna monumentalnost samog zida

Pogled na dio sekcije vrha monumentalnog zida na južnoj strani Glimča


Pogledom na čitav vrh zida uviđa se da je on širi čak i od tri metra te da je u cijelosti taj dio strme padine megalitski obzidan

A ovako s podnožja, dobiva se još veća impresivnost i impozantnost zida koji je super vješto izgrađen na vertikalnoj stijeni pri čemu je sveukupna dobivena visina zida veća od 4 metra
Čitava padina je ovako modificirana s vještačko preokrenutim, tj.prvotno odlomljenim i iscjepanim te zatim vješto u horizontalni položaj postavljenim kolosalnim višetonskim vapnenačkim blokovima