četvrtak, 26. srpnja 2018.

NEVJEROJATNA NOVA OTKRIĆA KOD NEUMSKOG GRADCA ! (EKSKLUZIVNA NAJAVA)

(Prenešeno s fb.str.bloga)

EKSKLUZIVNO-DIJELIĆI RAZOTKRIVENIH ARHEOLOŠKIH MISTERIJA I MEGALITSKIH LOKALITETA S PODRUČJA NEUMSKOG ZALEĐA;

Iako u ovom najnovijem postu izlazim ekskluzivno s objavom više slika, ponovno sam morao nasloviti sve kao najavnu formu budući da sam tijekom posljednjih mj.dana kroz višestruke i detaljne terenske obilaske šireg prostora Gradačkog polja u Neumskom zaleđu razotkrio brojna arheološka dosada totalno nepoznata nalazišta s megalitskim građevinama pri čemu sam načinio najmanje 2000 fotografija, pa je stoga nemoguće sve to cielovito prikazati u jednom postu. U kronološkom pogledu moram kao i ranije dosada, ponovno naglasiti kako se na masi brdskih vrhova ali i ne samo vrhova već i na nižim padinskim dijelovima, kriju ostaci pravih protourbanih megalitskih kompleksa odnosno pravi prapovijesni gradovi koji datiraju u vrijeme rane bronce, zatim tu su isto tako mnogobrojni ostaci nešto mlađih željeznodobnih megalitskih kompleksa, naselja, građevina, zidina i slično, kao i još mlađih rimsko-antičkih. Nadalje, pronašao sam i detektirao 'nove' ili bolje rečeno dosada neistražene, prave ilirske piramide koje predstavljaju pojedini kolosalni tumulusi na samim vrhovima brda izgrađeni u stepenastom stilu, pa se stoga može reći da su to prapovijesne stepenaste piramide. Mogu reći da u okviru toga, čak očekujem i nešto jako atraktivno tipa čuvena predgrčka megalitska piramida Helenikon na Peloponezu, budući da se slične naznake takvog zidanja naziru na pojedinim, naglašavam apsolutno nepoznatim i neistraženim gomilama na ovom prostoru. Isto tako ne trebam ni spominjat neistražene i neregistrirane veće ili manje gradine, među kojima su neke stvarno izgrađene tako da se mogu tretirati kao pravi protourbani centri ili prapovijesni gradovi, a za pojedine možemo koristiti izraze 'Neumska Mikena' ili slično. Druga je stvar što ove megalitske gradine nitko do sada nije ni taknuo niti i od istražio, što je rezultiralo time da je izrazito gusta gotovo prašumska vazdazelena vegatacija posve progutala veći dio tih zidova, no ono što je najbitnije NIJE IH UNIŠTILA ! Znači ti, i to ne bilo kakvi, već monumentalni, kiklopski zidovi, megalitske kule, kameni portali, kamene kuće, podzidovi, sve je to još uvijek na svom mjestu. Ovo je najbitnija činjenica koju treba naglasiti - kako bi oni ograničeniji, uključujući pojedine domaće arheologe, shvatili kakav preogroman u potpunosti neiskorišteni arheološki potencijal sadrži ovaj dio Hercegovine. Iako svi ovi prapovijesni, većinom brončanodobni megalitski lokaliteti daleko pretežu u brojnošću, ovaj put Vam svima koji čitate ovo po prvi puta prezentiram dijeliće nečega što bi također moglo spadati i vjerojatno spada u vrlo atraktivno otkriće i jednu neprocjenjivo vrijednu najnoviju spoznaju, a to je novootkriveno naselje, i to ne bilo kakvo već pravo megalitsko naselje iz kasne antike ili pak iz ranoslavenskih vremena. Radi se o jednom kompleksu na padini pl.Žabe prilično udaljenom od recentnijih kuća smještenom iznad guste duboke šume te omeđenom ljutim kršem. No, iako na 1.pogled jako teško uočljivo čak i kada se dođe na licu mjesto neposredno ispred ovog kompleksa, ovo megalitsko selo ili manji megalitski grad sadrži mnogobrojne pravokutne kuće među kojima su pojedine građene od kiklopskih kamenih blokova. Po svom izgledu posve je jasno da je riječ o arhitekturi kakva se može sresti na nekoliko ranije već jasno pokazanih te djelom i opisanih rimsko-antičkih naselja. Riječ je tradicijskom stilu zidanja u potpunosti naslijeđenom od izvornih Ilira, koje poprilično sugerira i na mogući upliv helenističkog stila i majstorstva klesanja i zidanja zidova s dva lica širokih između 80 cm i 1,40 m. No ono što je u slučaju ovog novootkrivenog megalitskog kompleksa, ustvari naselja, možda i najzanimljivije jesu relativno mnogobrojni ostaci i fragmenti keramike koji se nalaze podno i po zidovima navedenih pravokutnih kuća, ali i okolo na podzidanim i zaraslim terasama prema jugu. Na prvi pogled ova gruba keramika odaje dojam i poveću sličnost keramici željeznog pa čak i starijeg brončanog doba, no među brojnim fragmentima prisutni su relativno česti fragmenti urešene keramike s raznolikim pravim ili povijenim do valovitim linijama, kao i točkama. Naknadnom usporedbom i metodom komparativne analize unutar brojnih dostupnih mi izvora, te usporedbom s nekim ranije pronađenim keramičkim ostacima došao sam do zaključka da se radi - ili o kasno-antičkoj keramici ili pak o rano-slavenskoj keramici. U svakom slučaju - vrijednost ovog novootkrivenog drevnog kamenog naselja je izuzetno velika budući da se u njemu pod zemljom ili nakupinama obrušenog kamenja kriju brojni ostaci vrijedne keramike, ali isto tako i mogući ostaci nekakvih kamenih spomenika s natpisima ili pak kipova. A u slučaju da se radi o staroslavenskom naselju, to bi onda značilo da je riječ o dosada jednom od najjužnije pronađenih staroslavenskih naselja u regiji. Naravno, ovo što Vam spominjem je samo minijaturni fragment čega sam sve još nanovo otkrio, i to samo na širem okolonom prostoru Gradačkog polja, a još malo dalje uokolo prisutne su i doslovno prave, ali još uvijek neotkrivene, 'Neumske Mikene' i nevjerojatni prapovijesni megalitski gradovi.

Pogled s jednog, novootkrivenog, kiklopskog kompleksa, prema Gradačkom polju i prekrasnoj crkvi u Gradcu.

Kiklopski zidovi kompleksa iznad Gradačkog polja - rana do srednja bronca.
U zidovima su prisutni pojedini kolosalni blokovi teški i do 10 i više tona !
Vješački od strane Ilira, postavljeni veliki kameni blok, djelomično pravokutno isklesan, - forma svojevrsnog dolmena.
Pronađeni prapovijesni žrvanj od nekakve vrste magmatske stijene efuzivnog podrijetla.


I na susjednom brdu zumom se uočavaju ogromni vještački posloženi i postavljeni kameni blokoviPogled na brojne veće i manje pećine podno vršnog dijela pl.Žabe s prisojne strane. Ovdje je vrlo izgledna mogućnost ne samo pronalaska paleolitskih ostataka već i čak samog neandertalca, s obzirom na sve izuzetno pogodne uvjete, klimu, prostorno-reljefni položaj i slično.


Pogled na 'drugi' pronađeni prapovijesni brončanodobni 'gradić' ili prapovijesno - megalitsko naselje. Južno od Gradačkog polja.

Ovaj megalitski kompleks koji sam ovdje otkrio je uistinu nevjerojatan, sadrži ogroman broj vještački podzidanih i niveliranih terasa na kojima su stajale brojne drvene prapovijesne i dijelom kamene kuće. Na dijelovima tih teresa i na vanjskom rubu naselja ostale su očuvane megalitske zidine u kojima ima i klesanih blokova, a po cijelom području, i na zidovima i na terasama krije se velika količina prapovijesne keramike tipične za starije brončano doba.

Dijelić pronađene grube brončanodobne keramike u ovom drevnom 'gradu'.

Dio megalitskih podzidanih terasa.

Dio vanjskog megalitskog bedema građenog od dva lica poprečne širine oko 2 m.


Unutrašnja podzidavanja megalitskim zidovima.Pogled na jednu od pravih ilirskih stepenastih piramida - vrh lijevog brda.

Druga ilirska piramida .. zum . .

 Ilirska megalitska piramida - Illyrian megalithic pyramid (near Neum)


 KASNO-ANTIČKO ili RANO-SLAVENSKO NASELJE ! -- s otkrivenim brojnim kamenim, monumentalnim kućama od megalitskih blokova, te ostacima keramike (slike ispod)

Pogled na jedan kolosalan nekoliko tona težak klesani kameni blok postavljen u bazi ovo zida.

Dijelovi keramike razasuti unutar i po zidovima kuća i uokolo.


Kasnoantička ili pak ranoslavenska keramika

Ova gotovo u džunglu zarasla ruševna kamena kuća ima nevjerojatan monumentalan ulaz od oogromnih klesanih blokova, kao što se vidi ..


Jedan od brojnih pronađenih fragmenata kasnoantičke ili pak ranoslavenske keramike, mislim da više vuče na kasnu antiku, kakvi su slični fragmenti pronađeni ranije na brdu Klobuk kod Ljubuškog ?