ponedjeljak, 15. veljače 2021.

OTKRIVENA ILIRSKA OBREDNA ŠPILJA KOD NEUMA (GRADAC, NEUMSKO ZALEĐE) - PODNO ILIRSKE MEGALITSKE GRADINE (Ilyrian ritual cave discovered at the foot of the mighty Illyrian acropolis with cyclopean walls)

U ZALEĐU NEUMA NEPOSREDNO ISPOD ILIRSKE MEGALITSKE AKROPOLE OTKRIVENA PRAPOVIJESNA RITUALNA (OBREDNA) ŠPILJA S OSTACIMA PRAPOVIJESNE KERAMIKE, I UREĐENIH KAMENIH ZIDOVA; 

PRELIMINARNA FOTOGALERIJA I VIDEOZAPIS:


Zaleđe Neuma, bez ikakvih sumnji, predstavlja jednu neizmjerno veliku geoarheološku vrijednost i potencijalnost, ne samo u okviru Bosne i Hercegovine, već u mnogo širim prostornim, europskim, okvirima. Među nebrojenim takvim vrlo zanimljivim otkrićima autora ovog bloga koji su se dogodili na prostoru neumskog priobalja, te posebice neumskog zaleđa, može se izdvojiti posljednje otkriće jedne fascinantne, izgledom atraktivne, i dosada potpuno nepoznate, te nikad istraživane ili opisivane - prapovijesne špilje koja se nalazi na širem području sela Gradac sjeveroistočno od Neuma. Do otkrića same špilje došlo je se potpuno neočekivano i slučajno kroz obilaske jedne nevjerojatno monumentalne Ilirske gradine sa ogromnom količinom megalitskih ili kiklopskih zidina. O svim ostalim detaljima pročitajte u opisu ispod priloženog videa, kao i unutar samog videa, pri čemu je ovaj post u vidu samo jedne preliminarne foto-najave u idući mnogo opsežniji i detaljniji rad na istom ovom blog portalu gdje će biti prikazani te detaljno opisani svi ostali razotkriveni elementi na širem prostoru okolice same špilje, kao i razotkrivene ilirske gradine smještene neposredno nad špiljom. Pa stoga nastavite pratiti ovaj portal i ostale web stranice ovog portala , fb, youtube kanal, portal hercegovina-geoarheo te profil na academia edu stranici. Veliki pozdrav !


Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=ZN_p4kLKEGA&feature=youtu.be

FOTOGALERIJA - novotkrivene ilirske obredne špilje i megalitske gradine kod neumskog Gradca: 

Pogled na ulazni dio ispred špilje koji je danas 'zamaskiran' gotovo pravom zimzelenom džunglom
Ostaci brojnih monumentalnih ilirskih kiklopskih zidina i raznih impozantnih građevina neposredno uz ulazni dio špilje
Ulazni dio špilje, uz bokove vještački dorađenog prolaza jasno se i lako uočavaju ilirski djelomično obrađeni megalitski blokovi ponegdje posloženi i u prave impresivne kiklopske zidine kao što je to vidljivo na slici ispod


Ulazni dio s nadsvodom te spuštanje stijena prema otvoru špilje 


Prekrasni zeleni pokrov prekrio je izvorne ilirske kamene obzidove i konstrukcije koje sežu do iznad samog donjeg ulaznog dijela špiljePogled na dio moćnog kiklopskog zida uz bočni dio ulaza u špilju

Pogled na ilirske kamene i djelomično megalitske zidove i konstrukcije unutar same špilje i njenog ulaznog dijela, s brojnim ostacima keramike posutim uokolo zida te po podu špilje

Prema unutrašnjosti špilje . . 

Ostaci prapovijesne keramike zamijećeni na pripovršinskom dijelu špilje (zamislite tek potencijal i šta se sve krije mrvicu udublje unutar kulturnog sloja kojeg ima po čitavoj špilji . . ?!)


Masivni kiklopski zid seže i do samog ulaznog dijela Vrlo zanimljivi pronađeni komad fine crno-glačane prapovijesne moguće neolitičke, ili pak nešto kasnije ili mlađe - helenističko-italske, keramike, ovo je dio jedne fine tanke posude (pronađeno unutar same špilje)


Kiklopski obzidovi i zidine počinju odmah od ulaznog dijela pa posvuda uokolo špilje te prema vrhu padine brijega i gradine 

Posvuda se kriju impozantni ostaci megalitskih zidina i suhozidova, ponegdje s ljepše obrađivanim i uklapanim kamenim blokovima 
Brojnost i impozantnost, kao i veličina tj.visina, kiklopskih zidova znatno se pojačava i progušćava prema vrhu brijega gdje se nalaze monumentalne ilirske građevine kao što je stepenasta piramidalna gomila te masivna megalitska utvrda s bedemom na samom vrhu gradinskog brijega i akropole