FEJS: GRUDE: ILIRSKI MONUMENTALNI MEGALITSKI HRAM I MEGALITSKI ZIDOVI!(Illyrian monumental megalithic temple & megalithic walls - Grude - West Herzegovina)

U GRUDSKOJ PRAŠUMI OTKRIVENI OSTACI MASIVNIH MEGALITSKIH ZIDINA I MONUMENTALNIH ILIRSKIH OBJEKATA, MOGUĆI IZGUBLJENI ILIRSKI MEGALITSKI GRAD; 


Više na:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1450375691673551&id=1306648999379555

Primjedbe