TAJANSTVENE MEGALITSKE GRADINE SELA RASNO (ŠIROKI BRIJEG) - Mysterious prehistoric megalithic hillforts around village Rasno near Siroki Brijeg (sw Bosnia & Herzegovina)

CARSTVO MONUMENTALNIH ILIRSKIH KOMPLEKSA I MEGALITA NA PODRUČJU SELA RASNO - JUŽNO OD ŠIROKOG BRIJEGA; 

(tekst i foto preuzeto s fb str)


Štovani pratitelji i zaljubljenici u Ilirsku baštinu iako ponovno predstavljam područje sela Rasno kod Širokog Brijega u zapadnoj Hercegovini, mogu slobodno reći da ovaj moj najnoviji uradak tj.opsežni fotoopisni album-post predstavlja jednu novu ekskluzivu, budući da u fotogaleriji podno ovog teksta slijede mnogobrojne slike novosnimljenih i novo - razotkrivenih megalitskih i kiklopskih graditeljskih ostataka, odnosno monumentalne suhozidne baštine napravljene od strane domaćih Ilira prije više 3600 pa i prije 4000 godina u periodu rane bronce, koje sam pronašao a potom i snimio tijekom ranoproljetnih višestrukih obilazaka ovog nadasve premisterioznog arheo megalitskog područja oko sela Rasno južno od Širokog Brijega. Ono što moram odmah naglasiti jest to da je ovo što se prikazuje ovdje, unatoč brojnosti, samo jedna minijaturna mrvica od sveukupnih i fotki i stvari koje sam razotkrio na ovom predijelu zapadne Hercegovine unazad par godina. Tamo je toliko toga sakrivenog da je to jednostavno nevjerojatno. A posebice imponira činjenica kada spoznate da je doslovno čitavo okružje glavnog središnjeg i ekstra plodnog polja u Rasnu, prepuno danas totalno zaraslih i nikad dirnutih megalitskih kompleksa, raznoraznih drevnih kiklopskih zidina, obrednih gomila, megalitskih gradina te mnoštva ostalih drevnih monumenata koje je danas sila vremena i sila prirode posve odnosno u cijelosti zamaskirala i sakrila. No, upravo u tome i leži najveći avanturistički osjećaj i čar istraživanja ovih dijelova terena, kada skužite da se krećete kroz nevjerojatan prašumsko-krški eldorado kamenih monumentalnih ostataka koji se poput majanskih ostataka nalaze u ogromnom broju u gotovo pravoj gustoj prašumi. Naime, s obzirom na vidljivu i upadljivu činjenicu plodnosti krškog polja kod sela Rasno, te reljefno-topografsku humčastu konfiguraciju neposredno okolnog prostora uokolo samog polja, možemo reći da se ovdje krije svojevrsni pravi ilirski megalopolis, čije integralne dijelove i segmente sačinjava jedno 15-ak do 20 prapovijesnih gradina, od kojih je nekoliko velikih s pravim protourbanim rasterom, dok je veći dio njih manjeg opsega no bez obzira na to, one sadržavaju brojne megalitske konstrukcije i gradnje, pri čemu sveukupno sve ove veće i manje gradine čine jedan jedinstven i međusobno povezan mega-raster ilirskog naseobinskog sustava kojeg možemo prema tome tretirati kao jedan pravi drevni megalopolis. Također vrijedi istaknuti da je jedan dio ovih gradina već ranije djelomično opisan u izvrsnoj knjizi 'Širokobriješka baština' iz 2004.od autora I.Dugandžića. Unazad par godina osim što sam višestruko obišao sve ove opisane gradine u ovoj knjizi, kao što sam već naveo, razotkrio sam nekolicinu novih tj.dosada potpuno nepoznatih većinom manjih no ono što je vrijedno - monumentalnih ili megalitskih gradina koje se nalaze na širem prostoru ovog pitoresknog mediteranskog sela Rasno. U ekskluzivnoj fotogaleriji stoga ćete moći vidjeti dijelove tih novootkrivenih ilirskih monumenata, pri čemu prikazujem također pojedine snimljene sekvence megalitskih građevina i zidina s par istaknutijih i prethodno opisanih gradina kao što su Gradina u Anđića ogradama, Vinićki umac, te još par drugih. U pogledu impozantnosti veličine i količine suhozidne ilirske gradnje, posebice treba izdvojiti Gradinu iznad Krnjića kuća, koju sam također višestruko obilazio i snimao, a koja predstavlja jedan pa mogli bi smo slobodno reći pravi prapovijesni utvrđeni ilirski grad, tj.golemo gradinsko fortificirano naselje s planski fino izgrađenim sustavom bedema te stambenim i drugim terasama. Ova gradina je stoga jedna posebna priča sama za sebe pa nisam ovaj put prikazao fotke s nje, ali u fotogaleriji ćete moći vidjeti par čistih foto-zumova na neke njene dijelove s jasno vidljivim megalitskim zidinama, kao i satelitsku snimku iste prikazanu na početnom dijelu fotogalerije. U pogledu svih ostalih kompleksa, teško je izdvojiti neke najposebnije jer svaki kompleks ima nešto svoje vrijedno i impozantno, ipak kao možda najimpozantnije vrijedi navesti već spomenutu Gradinu u Anđića ogradama koja ima preupadljivu totalno vještački na vrhu zaravnatu citadelu ili akropolu podzidanu sa svih strana moćnim bedemima, te Vinićki umac na krajnjem zapadnom dijelu koji predstavlja moćnu megalitsku utvrdu ali i po svemu sudeći drevno obredno mjesto ili moguće prapovijesno svetište. Sve ove komplekse uglavnom je moguće obići a da se nešto snimi i zapazi, gotovo isključivo u zimsko i ranoproljetno doba kad nema uopće lista na drveću i u šumi. To je prvenstveno iz razloga, što ćete i vidjeti na slikama u fotogaleriji, jer je danas čitav ovaj prostor uokolo polja, pogotovo s južnih strana, totalno prekriven ultra gustom bjelogoričnom šumom unutar koje se nalaze i brojni golemi i prastari hrastovi, cerovi te ostala drveća. Stoga sam i ja ove kompekse obilazio tijekom ranog proljeća, no iako nije bilo lista na drvećima na brojnim mjestima se gotovo nemoguće fizički probiti bez razderavanja odjeće i razgrebavanja ruka što samo ukazuje na to kakve otežavajuće prepreke postoje danas ovdje da bi se ovi tajanstveni kompleski mogli izbližeg vidjeti. No, Bogu fala, uspio sam se probiti kroz ovu prašumu do dosta toga i snimiti potpuno neočekiveno razotkrivene megalitske ostatke i ruševine raznoraznih ilirskih građevina, pri čemu je tu ponajviše monumentalnih zidina i podzidova u padinama neposredno ispod gradinskih vrhova, zatim podzidanih terasa, kamenih masivnih bedema, kamenih polukružnih kula, obrednih i grobnih gomila i raznih drugih intrigantnih konstrukcija. Pored svega ovoga posebnu vizualno-doživljajnu impresiju daju na pojedinim mjestima u podnožjima gradinskih citadela upečatljivi potpuno vještački vertikalno usječeni i dorađeni prolazi kroz prirodne veiike kamene živce i prirodne mega-slojeve vapnenca. Uz ovu impozantnu osobitost pronašao sam također ostatke izvornih ilirskih cesta i puteva koji očito vode iz podnožja samih gradina do na vrhove i vršne dijelove gradinskih akropola pri čemu su takve drevne staze na mjestima podzidane velikim megalitskim i poluobrađenim blokovima. Također na samim centralnim točkama na pojedinim vrhovima par gradina zamijetio sam da je očito ljudskom rukom čitav vršni dio kamenog živca posječen, iscjepan te ustvari fino niveliran u horizonatnu plohu gdje su se po svemu sudeći mogli vršiti određeni drevni obredi. Isto tako kad se uspnete na vrh bilo koje od ovih brojnih gradina, odmah zamijećujete izvanrednu mogućnost vizualne i signalne komunikacije s gotovo svakim od ostalih vrhova gradina uokolo polja u Rasnu i čitavog okolnog područja. Sve ove preočite i nepobitne činjenice koje se lako uvide dolaskom na samo lice mjesta, posve sigurno ukazuju na jednu simbiozu i prostornu i etnološko-kulturološku - među svim ovim većim i manjim gradinama na području sela Rasno. Nadalje, isto tako kroz detaljne obilaske svih ovih kompleksa uvidio sam jednu intrigantnu, i očito za naše Ilire s područja Dalmacije i Hercegovine,jednu zajedničku vrlo lijepu osobinu i karakteristiku, a to je da su ovi Iliri u tolikoj mjeri u graditeljskom i vjerojatno agro smislu - preuredili i modificirali izvorni krški predio, da su nešto slično poput primjera čuvenih Inka i njihovog čuvenog grada Machu Picchua, količinom svoje suhozidne gradnje i uređenja - samo preuveličali izvorni prirodni geološko-reljefni okoliš koji ih je okruživao. Drugim riječima rečeno - to je taj specifični i jedinstveni Ilirski vid 'urbanizma' - urbanizma koji se ogleda u potpunoj modifikaciji i pregradnji prirodnih krških kamenitih humova, njihovih pretvaranja u nasebinsko-obredne citadele, ali i uređenja udolinskih područja i prostora među gradinskim humcima gdje su Iliri isto tako posve sigurno uredili, obzidali i ustvari parcelizirali gotovo svaku livadicu, vrtačicu i ravniju terasu. Da je tome tako, pronašao sam unazad nekoliko godina brojne dokaze izravno na terenu, pri čemu se radi o očito krološki i prostorno samim gradinama istovjetnim ilirski modificiranim i ozidanim vrtačama s livadama koje se nalaze u neposrednim podnožjima tih gradina i gradinskih akropola. A ponekad sam čak pronašao slučajeve da je i u sklopu samih akropola prisutna forma određene zaravnjene i zatvorene livadice ili vrtače koja je redovito u tom slučaju obzidana identičnim zidovima poput onih koji se nalaze na bočnim dijelovima akropola i citadela. A još veći dopunski dokaz toga su i pronalasci fragmenata prapovijesne ilirske keramike upravo po površinama tih integralnih gradinskih livada i vrtača, ali i neposredno uz zidove koji ih okružuju. Sve u svemu može se reći i zaključiti da su ovi drevni Ilirski stanovnici u tolikoj nevjerojatnoj mjeri uredili, modificirali, pregradili, dogradili i ozidali prirodni krški ambijent, da je najveći mogući uzrok toga jednostavno jedna ogromna ljubav prema svom kraju, odnosno prema svom domu, svom kamenu, svojoj zemlji. I ta očita ljubav naših predaka prema svojoj zemlji, trebala bi i nama biti uzorom pozitivnog i rodoljubnog osjećaja i svijesti prema ovoj kamenoj zemlji Ilira gdje živimo. Veliki pozdrav !

FOTOGALERIJA:

Dio moćnih kiklopskih zidina na jednom manjem novootkrivenom megalitskom kompleksu i gradinskom uzvišenju na zapadnom kraju sela Rasno

Pogled s vrha gradinskog uzvišenja prema zapadu i planini Biokovo


Zumirani pogled na južni dio centralne akropole Gradine iznad Krnjića kuća

Zum na moćnu megalitsku gradinu južno od Rasna

Gradina iznad Krnjića kuća - satelitski snimak (vidljiv je samo centralni akropolski protourbanizirani fortificirani dio, dok se čitavo gradinsko naselje pruža dalje prema bočnim stranama izvan vidljivog snimka)


Megalitske zidine na novootkrivenom zapadnom kompleksu (slike ispod)

Illyrian cyclopean walls - near Rasno - Siroki Brijeg

Uz postavljenu skalu od jednog metra postaje kristalno jasno o kolikim golemim kamenim blokovima se ovdje radi

Moćne kiklopske zidine zapadnog novootkrivenog kompleksaNa pojedinim sekcijama zida upadljivo je finije slaganje poligonalno izvedenih megalitskih blokova


Ulaz na vršni dio kompleksa s vještački postavljenim golemim uspravnim kamenim blokom s desne straneAvantura probijanja i pješačenja kroz ultra gustu šumu ispunjenu krškim reljefom - do pronalaska još jednog monumentalnog gradinskog kompleksa (slike ispod)Probijajući se sve dalje i dublje u prašumu krša i stabala vizualno imponiranje daje očita potpuna uređenost terena s jasno vidljivim vještački probijenim stazama i prolazima među velikim prirodnim kamenjem, ali i s brojnim podzidavanjima i izgrađenim zidovima posvuda po šumi i padinama

Na brojnim mjestima nailazimo na vještački posebno postavljene zasebne goleme megalite, poput svojevrsnih dolmena i menhira


Trenutak ugledavanja jednog od skrivenih monumentalnih zidova, napravljenih ispred jednog manjeg pripećka i okapine, očito jako drevnog
Trenutak iza ugledavam ovaj impozantni vještački usječen i napravljen prolaz kroz veliki vertikalni kamen živac

Pogled s jednog gradinskog vrha na drugi u pravcu zapada


Obredna zidana gomila, moguće i grobna


Na vršnm dijelu ove goleme gomile nalazi se poput stećka postavljeni veliki megalitski blok, moguća poklopnica groba


Pronađeni izvorni drevni Ilirski put, podzidan velikim poluobrađenim blokovima


Megalitske, dosta ruinirane, no ipak još uvijek masivne, zidine na još jednom pronađenom megalitskom kompleksu, južno od sela i polja
Postavljena skala od metra jasno pokazuje kolika je izvorna širina, od najmanje 3 metra, bila na ovom drevnom ilirskom bedemu
Pogled prema vrhu kompleksa s očito vidljivim podzidanim brojnim terasama, no danas izrazito jako zaraslim i zamaskiranim u gustu vegetaciju


Vršni dio kompleksa južno od polja, očito s vještačkom modifikacijom stijena na vrhu i poravnavanjem vrha


Na jednom dijelu ruba vrha zamijećuje se svojevrsno stepenište prema vrhu
Bočni dijelovi neposredno sa sjeverne padinske strane vrha kompleksa obzidani su moćnim kiklopskim blokovima
Uspon na još jedan pronađeni kompleks s jugozapadne strane polja i sela

Uz padinu prema vrhu pružaju se ruinirani ostaci megalitskih zidina

Pogled na vrh kompleksaMegalitski zid sa sjeveroistočne strane vrha kompleksa
Pogled koji jasno pokazuje o kakvoj gotovo pravoj prašumi se radi ovdje, s pojedinim golemim stršećim stablima cera i hrasta


Obzidane vrtače i livade u neposrednom podnožju gradinskih kompleksaJoš jedan pronađeni impresivni usječeni vertikalni prolaz kroz prirodni živac


Dio masivnih i megalitskih bedema na Gradini u Anđića ogradama

Posvuda po gradini i posebice na vršnom centralnom dijelu moguće je pronaći zasebno postavljene ostatke poluobrađivanih megalitskih blokova ili pak ruševina određenih objekata

Vršni dio citadele i akropole na Gradini u Anđića ogradama, očito vještački modificiran i zaravnjen

Pogled od juga na impozantnu megalitsku gradinu - Vinićki umac


Pogled s Vinićkog umca

Pogled s Vinićkog umca na jednu od najimpozantnijih gradina čitavog ovog prostora - Gradinu iznad Krnjića kuća, na slici je vidljiv krajnji sjeverozapadni dio akropole s upadljivim megalitskim zidinama i bedemima

Vidljivi megalitski bedemi sjeverozapadnog dijela akropole na Gradini iznad Krnjića kuća


Zumiranjem se ukazuju poput majanskih piramida iz prašume stršeće goleme monumentalne i podzidane gomilePogled s Vinićkog umca na čuvenu gradinu Magovnik u selu Čerigaj (na vrhu se nalazi staro groblje u čijim temeljima su masivni zidovi ilirske gradine)


Druga još monumentalnija gradina neposredno istočnije od Magovnika

Još jedna piramidalna golema gomila - gradina na sjeveroistočnom dijelu od sela Rasno

I na vršni dio ozidane citadele ili gradine Vinićki umac pruža se svojevrsno drevno stepenište


Masivni bedemi i megaliti gradine Vinićki umacPojedini postavljeni megaliti su uistinu golemiČitav vrh gradine posebice sa sjeverne strane je obzidan masivnim kamenim zidinama

Ponegdje uz vršne dijelove nalaze se ozidane kamene kule, vjerojatno kule stražarnice i izvidnice
Masivni zarušeni megalitski bedem sa sjeverne strane gradine


Moćan megalitski ozidani dio sa sjeverozapadne strane s očuvanim vanjskim licem ozidanim od velikih poluobrađivanih blokovaVinićki umac - Rasno - kiklopski zid


Vrh gradine je očito modificiran i zaravnjen


Jugozapadni dio gradine također s masivnim podzidavanjima i zarušenim brojnim poluobrađivanim blokovima
Primjedbe