ponedjeljak, 24. srpnja 2017.

NOVO OTKRIĆE: ILIRSKA MEGALITSKA PALAČA KOD GRUDA ! - THE ILLYRIAN MEGALITHIC PALACE DISCOVERED NEAR GRUDE (WESTERN HERZEGOVINA)

NOVO NA FEJSU: OTKRIĆE MONUMENTALNIH ZDANJA, MEGALITSKIH ZIDINA, I OSTATAKA ZABORAVLJENOG ILIRSKOG GRADA KOD GRUDA; 

(Tekst je u cijelosti prenesen s najnovije objave na facebook stranici ovog portala)

Evo dragi ljubitelji, i istraživači, naše drevne i zaboravljene i ignorirane i nepoznate i misteriozne, prapovijesne civilizacije na Dinaridima, predstavljam vam tek jedan mali mali dijelić prije par dana otkrivenog nevjerojatnog megalitskog kompleksa iz prapovijesti, smještenog kod Gruda. Točnu poziciju još neću odavati, za što se nadam sve sročiti detaljno i precizno u jednoj budućoj pravoj velikoj priči o ovom lokalitetu i njegovoj okolici, jer je potrebito još dosta terenskog obilaska ovog područja budući da se na njemu krije još najmanje 4 puta više megalitskih prapovijesnih građevina negoli se ovdje prikazuje. No, budući da nisam mogao odoliti, ovdje preliminarno prikazujem ostatke jednog ne toliko velikog prapovijesnog kompleksa, odnosno jedne manje prapovijesne gradine koja međutim sadrži ostatke jedne prave megalitske palače ili drevnih ilirskih dvora. Ovi kameni dvori, koji su unutar ogromne zarasle vegetacije i djelomično urušeni, što pridodaje još veću avanturističku misterioznost koja vuče za razotkrivanjem, sa njihove vanjske strane vidljivo su ozidani, tipičnim ilirskim ili ilirsko-prapovijesnim zidinama širokim oko 1,5 metar, sa brojnim impresivnim u ciklop složenim, te djelomično oklesanim megalitskim blokovima, često preko par tona teških, što ovom gradinskom zidu, odnosno i samoj gradini, daje pravi megalitski karakter. Naravno, unutar prostora omeđenog ovim vanjskim megalitskim zidovima, nalaze se najimpresivnije megalitske građevine, širokog izduženog pravokutnog oblika. Posebno impresivni su ulazni dijelovi koji sadrže vrlo velike uspravljene kamene blokove, a sami zidovi ovih građevina po svom izgledu, širini oko 1,5 m, te po učešću velikih klesanih poligonalnih, pentagonalnih, te četvrtastih, blokova, umnogome podsjećaju na zidove svima poznate megalitske gradine na Ošanićima ili takozvanog ilirskog grada Daorsona. Naime, posebna, i još veća podudarnost izgleda bedema, odnosi se na one bedeme Daorsona koji se nalaze sa istočne strane poznate megalitske akropole s najmonumentalnijim kiklopskim zidom u regiji, a to su oni niži, no vidljivo megalitski zidovi na platou ili zaravni Banje, s poprečnom širinom upravo oko 1,5 m, te s vanjskih strana zida posloženim velikim kamenim djelomično oklesanim blokovima, dok je u sredini ubačen sitniji kameni materijal, što je gotovo identično s pojedinim gradinskim zidovima na prostoru uz i oko ove prapovijesne palače i gradine kod Gruda. No, da bi stvar bilo još misterioznija, i na prvi pogled ne toliko jednostavno zaključiva, za razliku od navedenih zidina i građevina Daorsona koji su u najvećoj mjeri iz željeznog doba, gotovo točno na ovom mjestu, gdje su ove megalitske zidine i ostaci ove palače, još prije više desetaka godina istraživač Petar Oreč pronašao je i opisao jedno prapovijesno naselje, koje datira, pazite sad, iz ranog brončanog doba
Prema ostacima keramike koja je pronađena na ovom mjestu, ovo je uključeno u već prethodno opisivanu tzv.Posušku kulturu. Ova činjenica, kao i brojne druge u drugim dijelovima Hercegovine (npr.zaleđe Neuma) bacaju sasvim novo svjetlo na megalitsku kulturu ovog prostora i općenito Dinarida. Kroz otkrića ovakvih lokaliteta, uključujući i ovaj najnoviji ovdje prezentirani, jedna nova impresivna spoznaja ogleda se u tome da su se megalitske građevine, uključujući kiklopske zidine, podzide, monumentalne ulaze ili portale, stepenaste protopiramide, arheoopservatorije, kamene hramove kao i megalitske palače, na ovim prostorima počele intezivno graditi već od rane bronce. Dakle zaključci domaće arheološke struke koja redovito gotovo svu imalo finiju megalitsku gradnju svrstava po dogmatski i ograničeno naučenom principu u razdoblje željeznog doba i helenizma, jednostavno padaju u vodu, i pokazuju se totalno neodrživima. Osim toga, ono što posebno impresionira, kao što je to slučaj na ovom novootkrivenom lokalitetu, jesu razmijeri kamenog zidanja, podzidavanja, te općenito građenja, pregrađivanja i vještačkog modificiranja prirodnog brdskog okoliša, na taj način da su na brojnim gradinskim prostorima ovih brončanodobnih gradina, unutar na prvi pogled ne obećavajućeg terena obraslog gustom vegetacijom i prekrivenog zemljom ili kamenjem, ovi naši drevni brončanodobni preci, ustvari čitav prostor padina na kojima su gradine, kao i vrhova gradinskih brda, izmodificirali kroz niveliranje terasa, zatim njihovim podzidavanjem, često velikim poluklesanim megalitskim blokovima, zatim pravljenjem megalitskih bedema koji su linijom prostiranja napravljeni da popunjavaju i brojne kaverne i pukotine na okomitim prirodnim izdancima stijena, te su brojne vrhove brda u potpunosti izmodificirali na taj način da su ga 'umjetno' podigli, povisili, i podzidali s enormnom masom podzidanog kamenja u oblike ogromnih tupo-konusnih gomila. 
No, vratimo se mi ovoj nevjerojatnoj megalitskoj građevini kod Gruda koju prezentiram ovdje, naime, osim navedenog zidanog kompleksa građevine koja se po svemu sudeći može razmatrati kao palača, ispred nje je isto tako nevjerojatno vješto ozidan terasasti kompleks u kojem se izdvaja jedna velika kružna teresa koja je sukladno tome na njenom vanjskom rubu podzidana jednim vrlo impresivnim polukružnim ciklopskim zidom s vrlo velikim blokovima koji su na vrhu zabodeni u tlo, dok je ispod njih podzidano s više redova stijenskih blokova. Među ovim blokovima posebno se izdvaja jedan dužine oko 2 metra s težinom preko jedne tone, a vjerojatno i više. No, kad spominjemo velike megalitske blokove unutar ovih zidova, jedan od većih odnosno dužih blokova što sam dosada pronašao obilazeći gradine Hercegovine, nalazi se na gornjem dijelu vanjskog megalitskog bedema na sjeveroistočnoj strani ove gradine. Na ugodno iznenađenje, pri čemu sam u prvi mah mislio da se radi o barem dva ili tri oveća bloka koja su uspravljena i u ciklop povezana unutar ovog zida, malo pobližim pogledom uvidio sam da je riječ o zaista ogromnom jednom bloku dužine od 3 i nešto metara koji je na još imozantniji način vještački premješten, pomaknut i postavljen na vršni dio ovog bedema. Slike ovog bedema i ovog bloka pogledajte svakako na samom kraju fotogalerije. I da, da to ne smetnem spomenuti, ni ovaj post, odnosno ni ovaj lokalitet, iako izuzetno vrijedan s brojnim megalitskim konstrukcijama, ne odnosi se na ono što sam najavio u prethodnom postu vezano za megalitske građevine kod Gruda. S ovim želim reći, a i naglasiti, da sam u zadnjih nekoliko mjeseci pronašao na širem grudskom području minimalno 5 vrhunskih megalitskih prapovijesnih lokaliteta, poslikanih kroz nekoliko tisuća fotografija, te je stoga ovaj post samo još jedan parcijalni najavljujući segment glavnine otkrića i onog čega se sve nalazi na ovom području skriveno, pa svakako ne gubite iz vida ovaj portal i fejs stranicu megalita Hercegovine.

FOTOGALERIJA (preuzeto zajedno s opisom s facebooka uz dodatak od nekoliko slika)
Mobitel kao mjerilo veličine ovog (megalitskog) bloka


 Južni ozidani dio megalitske palače ..

Još jedan kolosalan blok na početnom ili pak rubnom dijelu bedema..


Malo mukotrpnijim, no itekako isplativim, razmicanjem zaraslog bodljikavog grmlja i drveća, ukazuju se zidovi i blokovi vrlo slični onima na Daorsonu ..Na ovom dijelu jasno zamijetljivi izgled ovih monumentalnih bedema s oko 1ipo metar širine, ponegdje i više, te vrlo velikim isklesanim blokovima uzidanim na vanjske strane (lica) bedema, a onaj tko je bio na gradini Daorson, ako je se penjao na kiklopski zid sa gornje, sjeverne strane kapije, mogao je zamijetiti gotovo identičnu arhitekturalnu strukturu kao ovdje ... pri čemu ova sličnost opet otvara mnoga pitanja, tko je i KADA izgradio Daorson ?


Blok u vanjskom gradinskom zidu dužine oko 2 metra ..


Jedan od rubova megalitske ilirske palače ..

Zid palače ..

Megalithic walls of discovered Illyrian palace ..

Pogled na impresivni veliki uspravljeni megalitski blok postavljen uz ovaj rub ulaza u palaču ..I drugi kraj ulaza u palaču flankiran je vrlo velikim blokom te megalitskim zidom koji se od njega nastavlja ..
Vanjski zidovi gradine, izvan palače, također vidljivo sadrže ogromne višetonske blokove ..

Vanjski zidovi ..

Detalj vanjskih megalitskih zidina
Vanjski sjeverni gradinski bedem vješto izgrađen na rubnoj padini gradinskih terasa ..


Jedan od najdužih bedemskih blokova na koje sam naišao, dužine preko 3 metra, koji je vještački ljudskim rukama postavljen i uspravljen na ovome mjestu na zidu ..


Nema komentara:

Objavi komentar